Yandex 14.5.1847.18774

Yandex 14.5.1847.18774

Clock - Your Company Name – 0,6MB – Shareware – Windows
ra khỏi 19 phiếu
4 Stars User Rating
Yandex là một thanh công cụ hữu ích mà có thể giúp người sử dụng rất nhiều. Yandex là về cơ bản "Nga Google" và có một mô hình kinh doanh rất vững chắc.

Tổng quan

Yandex là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Clock - Your Company Name.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 19.227 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Yandex là 17.11.1.775, phát hành vào ngày 08/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/07/2011.

Yandex đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,6MB.

Người sử dụng của Yandex đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Yandex!

Cài đặt

người sử dụng 19.227 UpdateStar có Yandex cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Clock - Your Company Name
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại